Genomfört BPH 13-04-20, Bjuvs BK

Bedömningsskala 0-4 (0= inte alls, 4=mycket)

Muntlig bedömning: "En trygg hund med mkt positiv attityd."

Beskrivare: Ken Lundahl


Moment 1: Främmande person          Moment 2: Föremålslek         Moment 3: Matintresse

Glad i människor:                          Energisk: 3                           Energisk: 3

Trygg: 3


Moment 4: Överraskning                 Moment 5: Skrammel             Moment 6: Närmande person

Nyfiken: 1                                      Nyfiken: 4                             Glad i människor: 1

Arg: 2                                           Trygg: 3                                 Arg: 0

Trygg: 1                                                                                      Trygg 3


Moment 7: Underlag                       Moment 8: Skott                   Över alla moment:

Trygg: 4                                          Trygg:                                Ljudlig: 1

                                                                                                 Positiv attityd: 4

Spindeldiagram över Sigges BPH

Sigge spindeldiagram BPH