Genomfört BPH 14-10-05, Bjuvs BK

Bedömningsskala 0-4 (0 = inte alls, 4 = mycket)

Beskrivare: Anna-Lena Nennestam

Spindeldiagram över Asta´s BPH

Asta spindeldiagram BPH