Godkänd exteriörbedömning 14-09-14

Ext. bedömare: Maritha Öslund-Holmsten

Ext_bedmning Sigge