Godkänt MT 13-10-05, Falkenbergs BK

Domare: Anita Andersson & Morgan Johansson

Teatledare: Maria Baaz

Figuranter: Camilla Sjäberg, Malin Nilsson, Jan Karlefeldt, Christina Ström & Sylvia Johansson

Delpoäng 1: 67 poäng     Delpoäng 2: 272 poäng     Totalt: 339 poäng= godkänt

 

 1  2

 4

Samarbete/Lek

Föremål/Förare

Visar inget intresse eller kortvarigt intresse för föremålet

Leker själv, kommer inte tillbaka

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren

Leker själv - men kommer tillbaka med tidsfördröjning

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek

Samarbete/Lek

Föremål/TL

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet Leker själv, kommer inte tillbaka

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från TL

Leker själv - men kommer tillbaka med tidsfördröjning Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek

Gripa: Ta tag 5 meter

Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt Griper direkt men ej med hela munnen Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen

Gripa: Ta tag 40 meter

Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt Griper direkt men ej med hela munnen Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen

Gripa: Hålla i 5 meter

Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Byter tag upprepade gånger Byter tag vid något tillfälle Fast bett, alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålles

Gripa: Hålla i 40 meter

Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Byter tag upprepade gånger Byter tag vid något tillfälle Fast bett, alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålles

Gripa: Slita, dra 5 meter

Håller ej Håller men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra emot Drar emot under huvuddelen av momentet Drar emot under hela momentet

Gripa: Slita, dra 40 meter

Håller ej Håller men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra emot Drar emot under huvuddelen av momentet Drar emot under hela momentet
Förföljande Startar inte eller når inte i banan Startar men avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet Startar tveksamt, eller håller låg fart, fullföljer Startar med hög fart, målinriktad
Förföljande: Gripande Nonchalerar föremålet Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt, eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet
Uthållighet Försöker ej Jobbar mindre än 30 sekunder Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder
Social självsäkerhet Ängslig/socialt osäker/går ej att hanter Visar social osäkerhet i flera situationer Visar social osäkerhet i enstaka situationer Visar otrivsel/något undvikande i någon situation Är socialt osäker i alla situationer
Social nyfikenhet Undviker/skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns
Socialt samspel Svarar ej på lekinviter Svarar svagt Svarar på lek och lekinviter Spelar med, är aktiv Inbjuder passiv figurant
Handlingsförmåga Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt lösa problemen Löser uppgifter i de flesta situationer Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer
Anpassnings- förmåga Låg intensitet i de flesta testsituationer Hög intensitet i de flesta testsituationer Låg intesitet i några testsituationer Hög intesitet i några testsituationer Anpassar intesiteten i testsituationerna
Koncentration Okoncentrerad i de flesta testsituationerna Viss koncentration - flera långa avbrott - gör annat I huvudsak koncentrerad, men med avbrott i flera situationer Koncentrerad, men med något kort avbrott Obruten koncentration
Avreaktion Kan ej avreagera Tar lång tid för avreaktion Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer Avreagerar snabbt i alla situationer
Minnesbilder Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden
Rädsla Mkt rädd. Flykt eller passivitet Rädd. Enstaka flykter/flyktstarter Viss rädsla. Undanmanöver -avståndsreglerar I stort sett orädd. Enstaka avståndsreglering Helt orädd
Aggressivitet Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen eller kortvarig aggression Visar liten aggression Visar måttlig aggression
Nyfikenhet Går inte fram Lång tid med hjälp för att gå fram Går fram med hjälp Går fram utan hjälp, någon tidsfördröjning Snabbt fram utaan hjälp i samtliga situationer
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet
Imponer-/ hotbeteende Stel kropp, morr riktat mot testledaren. Bitintention Stel kropp, morr riktat mot testledaren Stel kropp under hela hanteringen Stelnar till under kort stund, slappnar av Inga imponerbeteenden